Individualní rizika a průmysl

Zde se nacházíte: ADVISORY service s.r.o. » Individualní rizika a průmysl

 

Předmětem pojištění majetku mohou být budovy a jiné stavby sloužící k podnikání, výrobní a provozní zařízení, zásoby nebo cizí věci. Nabízíme širokou nabídku pojistných nebezpečí, které lze v případě vašich individuálních potřeb i rozšířit.

 

V rámci pojištění majetku si můžete dále pojistit náklad při přepravě prováděné za účelem zajištění vaší podnikatelské činnosti.

 

Dalším důležitým doplňkem pojištění majetku je pojištění přerušení provozu, které vám v případě vzniku věcné škody pomůže zabezpečit plynulé pokračování činnosti vaší firmy.

 

 

V rámci pojištění skla si můžete pojistit pevně osazená zasklení a jiné skleněné předměty nebo části věcí movitých. Součástí je i úhrada souvisejících nákladů např. na provizorní opravu.

 

Pojištění elektroniky se vztahuje například na kancelářskou, výpočetní, komunikační, zabezpečovací a jinou elektroniku. Vztahuje se i na škody způsobené lidským faktorem.

 

Pojištění strojů je koncipováno jako „Allrisk pojištění“ včetně škod způsobených lidským faktorem.

 

Potřebujete-li pojistit zásilky dopravované různými druhy dopravních prostředků na jejich cestě z místa odeslání do místa určení, obraťte se na nás.

 

 

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem.

V rámci tohoto pojištění je také možno sjednat pojištění odpovědnosti za škody za které pojištěný odpovídá v přímé souvislosti se stavbou nebo montáží věcí.

 

 

V rámci odpovědnostních pojištění vám nabízíme pojištění:

  • odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
  • prodloužené záruky
  • odpovědnosti managementu
  • odpovědnosti dopravce
  • profesní odpovědnosti
  • pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť, leteckých výrobců, opravců, handlingových společností apod.
  • pojištění klinických testů

 

 

V rámci pojištění letadel lze pojistit všechny druhy motorových a bezmotorových letadel, horkovzdušné balóny i vzducholodě.

Lze sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel nebo havarijní pojištění letadel a dále pak pojištění úrazu cestujících nebo pilotů přepravovaných v letadle.

 

 

Naší hlavní činností je účinné řízení rizik a to bez ohledu na jejich územní působnost.

Allianz pojišťovna je připravena připravit vám pojistné programy na míru tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám a to bez ohledu na druh vašeho podnikání a místo vaší činnosti.

 

 

Pro detailní informace se obraďte na naši kancelář. Tel: 465 461 781-785